GI-KI's Cicada Serenade
"Sydney"
b: 4-26-04
(GI-KI's Time To Remember X Tuxedo's Bewitchin Hollywood)